Begrippen

Home Begrippen

Afgifte dagvaarding

Het afleveren door de deurwaarder van de dagvaarding bij de gedaagde (partij).

Betekening en bevel

Het afleveren van het vonnis van de rechtbank bij de veroordeelde partij.

Comparitie van partijen

Het persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter, meestal om te proberen tot een schikking te komen of om nadere inlichtingen te verschaffen.

Conclusie van antwoord

Verweer dat gedaagde bij de eerste gelegenheid tegen de eis naar voren brengt.

Dagvaarding

Oproep om voor de rechtbank te verschijnen.

Deurwaarder

Ambtenaar die belast is met het uitvoeren van vonnissen en het uitbrengen van dagvaardingen en andere stukken.

Eiser, eisende partij

Degene die een zaak voor de rechter brengt door het uitbrengen van een dagvaarding.

Enkelvoudige kamer

Zitting met één rechter die rechtspreekt.

Gedaagde, gedaagde partij

De partij die in de dagvaarding door de eiser wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen

Getuige

Persoon die tijdens een rechtzaak een verklaring onder ede aflegt over hetgeen hij heeft waargenomen.

Griffierecht

Bedrag dat de eiser aan de rechtbank moet betalen als hij een civiele of bestuursrechtzaak begint.

Kort geding

Procedure voor de president van de rechtbank, waarbij een voorlopige maatregel (een zogenaamde voorlopige voorziening) kan worden gevraagd in een spoedeisende zaak.

Meervoudige kamer

Kamer van de rechtbank die bestaat uit drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken.

Meineed

Het niet spreken van de waarheid nadat men door middel van een eed of belofte heeft beloofd de waarheid te vertellen. Dit is een strafbaar feit waarvoor vervolging kan worden ingesteld.

Pleidooi

Mondelinge toelichting op standpunt dat in het geding is ingenomen.

Procureur

Persoon die een advocaat gebruikt indien een rechtzaak waarin hij een cliënt vertegenwoordigd, niet in zijn arrondissement dient.